(POM): VYHLÁŠKA č. 134/2018 LEKÁRNIČKY

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia  vyhlášky č. 134/2018 k zákonu č. 106/2018 Z.z. o ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a ich obsah:

  • Druhy lekárničiek,
  • Všeobecné požiadavky,
  • PRÍLOHA 1: Obsah lekárničiek podľa kategórií motorových vozidiel – modulové členenie,
  • PRÍLOHA 2: Vzor karty prvej pomoci.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: