(NVÚ): VYHLÁŠKA č. 134/2018: Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze

Táto výučbová aplikácia obsahuje tieto ustanovenia vyhlášky č. 134/2018 Z.z. Prehľad tém:

§ 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze – odseky 1 až 20
Praktické informácie: opotrebenie pneumatík – dôvody a spôsoby, montáž a výmena, číselné údaje, videá