(NVÚ): VYHLÁŠKA č. 134/2018: Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze

Táto výučbová aplikácia obsahuje:

  • Ustanovenia vyhlášky č. 134/2018 Z.z., § 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze – odseky 1 až 20
  • Praktické informácie: opotrebenie pneumatík – dôvody a spôsoby, montáž a výmena, číselné údaje, videá
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: