(KKV,PCD): VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PREPRAVY NÁKLADOV V CESTNEJ DOPRAVE

Táto tématická aplikácia obsahuje všeobecné úvodné informácie k problematike prepravy nákladov a tovarov v cestnej doprave. Okruhy tém:

  • Úvod do prepravy nákladov v cestnej doprave,
  • Legislatívne okruhy,
  • Náklady, obaly a výstroj,
  • Zásady a pokyny v cestnej doprave,
  • Zodpovednosť za bezpečnosť v CD,
  • Povinné doklady k vozidlu, osádke, nákladu a dopravcovi.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: