(PCP): VODOROVNÉ ZNAČKY

PODSKUPINY VODOROVNÝCH ZNAČIEK

  • Pozdĺžne čiary,
  • Priečne čiary,
  • Plošné značky,
  • Symboly.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: