>> VODOROVNÉ ZNAČKY – Pozdĺžne čiary, Priečne čiary, Plošné značky, Symboly

PODSKUPINY VODOROVNÝCH ZNAČIEK

  • Pozdĺžne čiary,
  • Priečne čiary,
  • Plošné značky,
  • Symboly.