(PCD): ÚVOD DO PRÍPRAVY K ODBORNEJ SPOSOBILOSTI PCD

Táto výučbová aplikácia obsahuje úvodné informácie k problematike prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave.

Prehľad tém:

  • Všeobecný kontext v cestnej doprave,
  • Legislatíva EÚ a SR,
  • Podmienky odbornej spôsobilosti,
  • Príprava na skúšku – odborné predmety a ciele,
  • Postup na skúške.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: