(UCE): EBOOK: Zákon č. 106/2018 a Vyhláška č. 134/2018 – Kategórie vozidiel, Povinná výbava, Technická nespôsobilosť, Pneumatiky a snehové reťaze