(TVV): TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA – OSOBNÝ AUTOMOBIL

V tejto výučbovej aplikácii sa oboznámime s teóriou vedenia vozidla a všetkými súvisiacimi úkonmi. Okruhy tém:

  • ovládacie zariadenia vozidla (volant, akcelerátor, brzda, spojka, radiaca páka),
  • oznamovače, kontrolky,,
  • kontrola vozidla pred jazdou – obhliadka, motor, kvapaliny, výbava,
  • úkony pred jazdou – sedadlo, zrkadlá, pás,
  • štart motora,
  • rozbiehanie,
  • jazda a jazdné úkony, radenie,
  • zastavenie, cúvanie,
  • úkony po jazde
  • jazda s prívesom

POZNÁMKA: Praktické a užitočné videoseriály k teórii vedenia vozidla a technikám jazdy nájdete nižšiev tomto predmete, v časti DOPRAVNÁ VÝCHOVA | VIDEOSERIÁLY.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: