TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA – NÁKLADNÉ AUTOMOBILY A AUTOBUSY

Táto výučbová aplikácia obsahuje problematiku špecifík a techník pri jazde s nákladnými vozidlami a autobusmi. Prehľad obsahov:

  • špecifiká jazdných úkonov s nákladnými vozidlami – kontrola pred jazdou, náklad, štart rozbiehanie, radenie, brzdenie, cúvanie, prívesy a návesy, jazda do svahu a zo svahu, vlečenie, jazda s nákladom.