(TVV,KKV): TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA – NÁKLADNÉ AUTOMOBILY A AUTOBUSY

Táto výučbová aplikácia obsahuje problematiku špecifík a techník pri jazde s nákladnými vozidlami a autobusmi. Prehľad obsahov:

  • špecifiká jazdných úkonov s nákladnými vozidlami – kontrola pred jazdou, náklad, štart rozbiehanie, radenie, brzdenie, cúvanie, prívesy a návesy, jazda do svahu a zo svahu, vlečenie, jazda s nákladom.

POZNÁMKA: Užitočné a praktické informácie k teórii vedenia nákladných vozidiel nájdete vo videoseriály GREEN TRUCK, nižšie v tomto predmete, v časti DOPRAVNÁ VÝCHOVA | VIDEOSERIÁLY.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: