(TVV): TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA – MOTOCYKEL

V tejto výučbovej aplikácii sa oboznámime s teóriou vedenia motocykla a všetkými súvisiacimi úkonmi. Prehľad tém:

  • ovládacie mechanizmy motocykla,
  • kontrola pred jazdou, úkony pred jazdou,
  • jazdné úkony – štart, rozbiehanie, spomalenie, zastavenie,
  • zásady bezpečnej jazdy – krízové brzdenie, zákruty, pád.

POZNÁMKA: Praktický a užitočný videoseriál k jazde na motocykli nájdete nižšie v tomto predmete, v časti DOPRAVNÁ VÝCHOVA | VIDEOSERIÁLY.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: