TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA – MOTOCYKEL

V tejto výučbovej aplikácii sa oboznámime s teóriou vedenia motocykla a všetkými súvisiacimi úkonmi. Prehľad tém:

  • ovládacie mechanizmy motocykla,
  • kontrola pred jazdou, úkony pred jazdou,
  • jazdné úkony – štart, rozbiehanie, spomalenie, zastavenie,
  • zásady bezpečnej jazdy – krízové brzdenie, zákruty, pád.