(KKV,PCD): RIZIKÁ V CESTNEJ DOPRAVE

Táto výučbová aplikácia obsahuje problematiku rôznych bezpečnostných rizík a ohrození v cestnej doprave. Prehľad tém:

  • Kriminalita a kriminálne útoky cestujúcich, pašovanie osôb, prevádzačské organizácie,
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) v cestnej doprave,
  • Ostatné požiadavky – životospráva, zdravotný stav,
  • Poistenia v cestnej doprave,
  • Dopravné nehody a škodové udalosti – povinnosti vodiča,
  • OTÁZKY A ODPOVEDE, OPAKOVACÍ TEST.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: