(POM): PRVÁ POMOC V CESTNEJ PREMÁVKE

Táto výučbová aplikácia obsahuje základnú výuku prvej pomoci, ktorá je povinnou súčasťou výuky v autoškolách k prípravám na skúšky žiadateľov o získanie VO príslušnej skupiny. Prehľad tém:

  • Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
  • Tiesňové linky
  • Prvá pomoc pri nehode, protišokové opatrenia
  • Bezvedomie a oživovanie
  • Srdcovo-pľúcne oživovanie
  • Zastavenie krvácania,
  • Zlomeniny,
  • Autolekárnička
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: