(KKV,PCD): POSILŇOVANIE IMIDŽU PREVÁDZKOVATEĽA

Táto aplikácia obsahuje výukovú látku v oblasti posilňovania imidžu prevádzkovateľa v cestnej doprave vodičmi. Prehľad tém:

  • Úvod do problematiky imidžu a firemnej identity,
  • Manažérsvo kvality a jeho vplyv smerom navonok,
  • Vizuálna identita a brand marketing,
  • Dodržiavanie predpisov a nariadení a ich vplyv na imidž,
  • Hygienické a estetické štandardy – vodič, vozidlo,
  • Sociálne a komunikačné kompetencie vodiča,
  • Súhn,
  • OPAKOVACÍ TEST
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: