(PCD): G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: TYPOVÉ SCHVAĽOVANIE VOZIDIEL, STK, EK, EMÍSIA, ÚDRŽBA VOZIDIEL

Táto kapitola obsahuje podrobne vypracovanú prípadovú štúdiu  G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: Typové schvaľovanie vozidiel, STK a EK, Povinnosti prevádzkovateľov, Zníženie hluku a znečistení, Údržba a ošetrenie vozidiel, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: