(PCD): G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: PREPRAVA ŽIVÝCH ZVIERAT

Táto kapitola obsahuje teoretické učivo predmetu G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: Preprava živých zvierat – legislatívne a prevádzkové podmienky a povinnosti, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: