(PCD): G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: PREPRAVA RÝCHLO SKAZITEĽNÝCH POTRAVÍN PODĽA DOHODY ATP

Táto kapitola obsahuje teoretické učivo predmetu G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: Preprava rýchlo skaziteľných potravín podľa Dohody ATP (definícia a platnosť dohody, podmienky prepravy, povinnosti a zodpovednosti osôb, ozančovanie dopravných a prepravných podmienok, kategórie tovarov), k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: