(PCD): G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: KOMBINOVANÁ DOPRAVA, KONTAJNERIZÁCIA, OZNAČOVANIE

Táto kapitola obsahuje teoretické učivo predmetu G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: Kombinovaná doprava, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: