(PCD): F_PRÍSTUP NA TRH: PRAVIDLÁ ZAKLADANIA A PREVÁDZKOVANIA PODNIKU V CESTNEJ DOPRAVE

Táto tématická aplikácia obsahuje spracovanú problematiku:  F_PRÍSTUP NA TRH: Pravidlá zakladania a prevádzkovania podniku v cestnej doprave, Legislatívne prostredie a predpisy, Vnútroštátne a medzinárodne prepravné povolenia, Pokuty a sankcie za nedodržiavanie, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: