(PCD): F_PRÍSTUP NA TRH: EBOOK – PREPRAVNÝ PORIADOK cestnej nákladnej dopravy – vzorový návrh

Štruktúra prepravného poriadku:

  • Základné ustanovenia
  • Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave
  • Preprava nebezpečných vecí
  • Záverečné ustanovenia