(PCD): D_DAŇOVÉ PRÁVO: TEÓRIA: Základy daní, Dane za tovary, Majetkové dane, Dane z príjmov fyzických a právnických osôb, Odpisy majetku

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu D_DAŇOVÉ PRÁVO:  Základy daní, Dane za tovary, Majetkové dane, Dane v cestnej doprave, Dane z príjmov fyzických a právnických osôb a Odpisy majetku, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Prehľad tém:

  • Úvod do problematiky,
  • Základy daní a triedenie daní,
  • Dane za tovary,
  • Majetkové dane,
  • Dane z príjmov,
  • Odpisy majetku.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.