(PCD): D_DAŇOVÉ PRÁVO: TEÓRIA: Mýto a poplatky za infraštruktúru, Kontrolné mechanizmy dodržiavania povinností, Palubné jednotky, Kontaktné miesta služieb dopravcom

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu D_DAŇOVÉ PRÁVO: TEÓRIA: Mýto a poplatky za infraštruktúru, Kontrolné mechanizmy dodržiavania povinností, Palubné jednotky – princíp fungovania systému, používanie, ovládanie, Kontaktné miesta služieb dopravcom, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Prehľad tém v tejto aplikácii:

  • Mýto a poplatky za infraštruktúru,
  • Kontrolné mechanizmy dodržiavania povinností,
  • Palubné jednotky – princíp fungovania systému, používanie, ovládanie,
  • Kontaktné miesta služieb dopravcom.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.