(PCD): C_SOCIÁLNE PRÁVO: TEÓRIA: Zamestnanecké a zamestnávateľské inštitúty, Pracovné záväzky a zmluvy

Táto kapitola obsahuje teoretické učivo predmetu C_SOCIÁLNE PRÁVO – TEÓRIA: Zamestnávateľské a zamestnanecké inštitúty, Pracovné zmluvy a záväzky, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Prehľad tém:

  • Úvod do problematiky,
  • Úlohy a funkcie sociálnych inštitúcií v cestnej doprave,
  • Záväzky zamestnávateľov,
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.