(PCCD): D_DAŇOVÉ PRÁVO: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

  • OTÁZKY 1 až 20: Daň z pridanej hodnoty (DPH) na prepravné služby,
  • OTÁZKY 21 až 40: Daň z motorových vozidiel,
  • OTÁZKY 41 až 60: Dane za určité nákladné cestné vozidlá. mýto a poplatky za používanie infraštruktúry,
  • OTÁZKY 61 až 80: Daň z príjmu.