(NVÚ): OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY: Kontrola a údržba automobilu

Táto precvičovacia aplikácia obsahuje spolu 18 otázok a vypracovaných odpovedí vo forme interaktívnych kariet. Prečítajte si otázku a odpovedajte vlastnými slovami. Následne kliknite na jej znenie a rozbalí sa vám odpoveď, pomocou ktorej si overíte, do akej miery poznáte danú tématiku.