(KKV): OTÁZKY A ODPOVEDE: Konštrukcia a praktická údržba nákladných vozidiel a autobusov

Táto výučbová aplikácia obsahuje 45 otázok – vedomosti z oblastí konštrukcie a praktickej údržby nákladných vozidiel a autobusov. Aplikácia slúži na opakovanie a preskúšavanie si vedomostí zo zvolenej odbornej oblasti.