(NVÚ): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – PREVODOVÁ SÚSTAVA, SPOJKY, PREVODOVKY, SPOJOVACIE HRIADELE  A KĹBY, PREVODY HNACÍCH NÁPRAV

Táto výučbová aplikácia obsahuje Spracovanú problematiku prevodových mechanizmov vozidla. Prehľad tém:

  • Súčasti prevodovej sústavy,
  • Rozdelenie mechanizmov,
  • Spojky – účel, druhy spojok, činnosť, kontrola a údržba,
  • Prevodovky – účel, druhy, riadiaci mechanizmus, nesynchronizované a synchronizované, kombinované,
  • Spojovacie hriadele a kĺby,
  • Prevody hnacích náprav – rozvodovka, diferenciál, redukcie kolies.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: