(NVÚ): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – TRAKTORY

Táto výučbová aplikácia obsahuje tématiku špecifík jazdy, konštrukcie, kontroly a údržby traktorov:

Prehľad tém:

  • druhy a delenie traktorov, súčasti a zariadenia,
  • špecifiká vedenia traktorov – pred jazdou, jazda,
  • spájanie a vlečenie vozidiel – zásady, videoukážky,
  • videofilmy – predvýjazdová kontrola traktora – motor, náplne, pneu, osvetlenie, brzdy traktora, brzdy prívesu
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: