(NVÚ): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ A JAZDNÉ SÚPRAVY

Táto výučbová aplikácia obsahuje vypracovanú problematiku prípojných vozidiel a jazdných súprav.

Okruh tém:

  • Rozdelenie prípojných vozidiel, Druhy jazdných súprav,
  • Prívesy a návesy, Prípojné zariadenia a súčasti,
  • Zásady spájania, Praktické postupy, Videá,
  • Jazdné špecifiká súprav, Zalomenie súprav.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: