(NVÚ): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – OSOBNÝ AUTOMOBIL

Táto výučbová aplikácia obsahuje základnú výuku z oblasti konštrukcie a údržby motorových vozidiel, ktorá je povinnou súčasťou výuky v autoškolách k prípravám na skúšky. Kurz je multimediálne spracovaný – obsahuje hovorený výklad, animácie, videá aj interaktívne karty. Okruh tém:

  • Všeobecný opis konštrukcie automobilu,
  • Technické ústrojenstvo automobilu – podrobný popis,
  • Usporiadania automobilu – druhy pohonu,
  • Motory – druhy, princíp funkčnosti,
  • Alternatívne druhy pohonu
  • Prevodová sústava,
  • Mazacia, Chladiaca, Palivová a Elektrická sústava,
  • Kontrola a údržba – rozpoznávanie závad automobilu
  • Výmena kolesa na ceste – postup.

Súčasťou sú aj interaktívne a animované virtuálne modely sústav a činností zariadení automobilu.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: