(NVÚ): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – CHLADIACA SÚSTAVA, ELEKTRICKÁ SÚSTAVA

Táto výučbová aplikácia obsahuje spracovanú problematiku náuky o vozidle a údržbe pre nákladné vozidlá a autobusy. Prehľad tém:

  • Chladiaca sústava – Funkcie chladenia, Kvapalinové chladenie, Termostat, Vzduchové chladenie, Údržba
  • Elektrická sústava – Funkcie a význam, Akumulátor, Štartér, Alternátor, Poistky, Elektrická výstroj
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: