(ESL,ZBJ,KKV: NARIADENIE ES č. 561/2006

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia Nariadenia ES č. 561/2006 o organizácii práce vodičov v cestnej doprave EÚ (tzv. sociálna legislatíva). Okruhy tém:

  • Ciele a aplikácie nariadenia, základné pojmy,
  • Posádka, časy jazdy, doby odpočinku,
  • Zodpovednosť dopravných podnikov,
  • Výnimky.
  • Odkazy, súvisiaca legislatíva v SR

Aktualizácia: k 20.08.2020 na základe Nariadenia č. 1054/2020

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: