(ESL,KKV,PCD): NARIADENIE EP č. 165/2014 O TACHOGRAFOCH V CESTNEJ DOPRAVE EÚ

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia nariadenia č. 165/2014 EP o tachografoch v cestnej doprave v EÚ. Prehľad tém:

 • Základné pojmy,
 • Rozsah pôsobnosti
 • Požiadavky a údaje,
 • Funkcie dig. tachografu,
 • Zobrazenie výstrahy,
 • Ochrana údajov,
 • Inteligentné tachografy,
 • Rozhranie IDS,
 • Karty – dielenská, vodičov,
 • Používanie tachografov v praxi,
 • Interaktívny simulátor digitálneho tachografu.

Poznámka: Aktualizované Nariadením č. 1054/2020 s  účinnosťou od 20.08.2020

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: