(ESL,KKV,PCD): NARIADENIE č. 561/2006: SOCIÁLNA LEGISLATÍVA VODIČOV: PRAKTICKÉ PRÍKLADY

Táto aplikácia obsahuje praktické príklady rozvrhovania času v doprave podľa nariadenia ES 561/2006. Prehľad tém:

Dôležité pojmy v sociálnej legislatíve cestnej dopravy,
Rozvrhovania pracovného času -vedenie vozidla, práca, prestávky, odpočinky,
Špecifiká -vlak loď, dvojčlenná osádka, cesta k vozidlu,
Praktické plánovanie prepráv,
Výnimky z nariadenia,
Zapamätajme si,
Precvičovací / Opakovací test.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: