(NAKL): VÝPOČTY

6.1. Príklad 1 – drevená prepravná debna s nízko položeným ťažiskom
6.2. Príklad 2 – drevená prepravná debna s vysoko položeným ťažiskom
6.3. Príklad 3 – Spotrebný tovar uložený na palete

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: