(NAKL): VŠEOBECNÝ KONTEXT ZABEZPEČOVANIA NÁKLADOV V CESTNEJ DOPRAVE

1.1.  Rozsah pôsobnosti a ciele
1.2. Uplatniteľné normy
1.3. Funkčná zodpovednosť
1.4. Fyzikálne základy
1.5. Rozloženie nákladu
1.6. Vybavenie vozidla

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: