(NAKL): ÚVOD DO PREPRAVY NÁKLADOV V CESTNEJ DOPRAVE

Táto výučbová aplikácia obsahuje úvodné ustanovenia zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a úvodné informácie k nákladom a ich bezpečnej preprave:

  • Úvod do prepravy nákladov v CD, legislatívne prostredie,
  • Povinné doklady k vozidlu, osádke, nákladu a dopravcovi,
  • Delenie nákladov a obalov, modularita a balenie,
  • Výstroj vozidiel,
  • Základné podmienky a zásady prepravy nákladov,
  • Povinnosti dopravcu a vodiča,
  • Zodpovednosti, špecifické predpisy.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: