(NAKL): STRUČNÁ PRÍRUČKA PRIVÄZOVANIA NÁKLADOV

Postup a obmedzenia
Opatrenie na zabezpečenie nákladu musí uniesť…
Podmienky zabezpečenia v tejto stručnej príručke priväzovania
Blokovanie
Ďalšie spôsoby zabezpečenia nákladu
Kĺzanie
Prevrátenie
Slučkové priviazanie
Priviazanie pružinami
Priame priviazanie
Viazanie ponad náklad
Iné vybavenie na priväzovanie
Náklad pozostávajúci z niekoľkých vrstiev
Ostatné druhy nákladu

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: