(NAKL): Príručka najlepších postupov pre zabezpečenie nákladu v cestnej doprave štátov EÚ

Účelom tejto príručky je poskytnúť základné praktické rady a inštrukcie všetkým osobám podieľajúcim sa na nakladaní/vykladaní a zabezpečení nákladu na vozidlách, vrátane prepravcov a špeditérov. Tieto rady a inštrukcie sú tiež užitočné pre orgány presadzovania práva vykonávajúce cestné technické kontroly v súlade so smernicou 2014/47/EÚ.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: