(NAKL): PRÍKLADY OPATRENÍ PRI KONKRÉTNYCH DRUHOCH TOVARU

8.1. Panely uložené na rovnú plošinu s konštrukciou v tvare písmena A.
8.2. Náklady dreva
8.2.1. Rezivo vo zväzkoch
8.2.2. Guľatina a nezviazané rezivo
8.2.3. Dlhé klady
8.3. Veľké kontajnery
8.4. Preprava pojazdných strojov
8.5. Preprava osobných automobilov, dodávok a malých prípojných vozidiel
8.6. Preprava nákladných vozidiel, prípojných vozidiel a podvozkov na nákladných vozidlách
8.7. Preprava zvitkov
8.7.1. Zvitky s hmotnosťou viac ako 10 ton
8.7.2. Zvitky s hmotnosťou menej ako 10 ton
8.8. Nápoje
8.9. Preprava tovaru na paletách
8.10. Preprava tovaru na paletách s využitím priviazania do kríža
8.11. Zmiešaný náklad
8.12. Symboly

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: