(NAKL): OBALY A OBALOVÉ MATERIÁLY

3.1. Obalové materiály
3.1.1. Zmršťovacia fólia
3.1.2. Pružná krycia fólia
3.1.3. Pružná obalová fólia
3.1.4. Predpätá pružná obalová fólia
3.1.5. Pásy
3.1.6. Siete
3.2. Metódy balenia
3.2.1. Prepravné obaly na základe formy
3.2.2. Prepravné obaly na základe sily
3.3. Metódy skúšania obalov

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: