(NAKL): METÓDY ZABEZPEČENIA NÁKLADOV

5.1. Všeobecná zásada
5.2. Zamykanie
5.3. Miestne blokovanie
5.4. Celkové blokovanie
5.5. Priame priviazanie
5.5.1. Uhlopriečne priviazanie
5.5.2. Rovnobežné priviazanie
5.5.3. Polovičné slučkové priviazanie
5.5.4. Pružinové priviazanie

5.6. Povrchové priečne priviazanie
5.7. Všeobecné poznámky k metódam zabezpečenia

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: