(NAKL): KONŠTRUKCIA VOZIDLA

2.1. Bočné steny
2.2. Predné čelo
2.3. Zadná stena
2.4. Podlahová lišta
2.5. Stĺpiky
2.6. Viazacie body
2.7. Osobitné vybavenie
2.8. Kontajnery ISO (ISO 1496-1)
2.8.1. Predné a zadné steny
2.8.2. Bočné steny
2.8.3. Pripevňovacie a viazacie body
2.8.4. Skrutkové uzávery
2.9. Výmenné nadstavby

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: