(KKV): MOTIVÁCIA VODIČOV Z POVOLANIA

Táto výučbová aplikácia obsahuje spracovanú tématiku motivácie vodičov z povolania k svojej práci, profesii a ďalšiemu sebavzdelávaniu, v podmienkach dnešnej doby. Prehľad obsahov kapitoly:

  • Súčasné činitele a potreby rôznych kvalifikácií vodiča z povolania,
  • Zmeny v spoločnosti a nové požiadavky na profesiu,
  • Vnútorná motivácia vodiča k svojej práci, profesii a vzdelávaniu.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: