(INST): LEKTORSKÉ KURZY: 2. Príprava vzdelávania dospelých

OKRUHY TÉM:

Lekcia 1: VÝBER UČEBNÝCH POZNATKOV NA ZÁKLADE CIEĽA
Princípy výberu obsahov vzdelávania a prezentácií, Praktické rady

Lekcia 2: ZOSTAVENIE UČEBNÉHO PLÁNU A OSNOV
Učebné plány a ich tvorba, Tématické okruhy, Časový plán, Hodnotenie, Osnovy a predmety, Plány učebnej jednotky, Praktické rady a postupy

Záverečný test vedomostí

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: