(INST): EBOOK – Učebná osnova a ciele výučby a výcviku – Inštruktorské kurzy (IK)

Ak práve uvažujete o povolaní učiteľa / inštruktora autoškoly, alebo ste už nastúpili na inštruktorský kurz vo výcvikovom zariadení SKVZA,  preštudujte si dôkladne nasledujúcei ebook s učebnou osnovou a výučbovými cieľmi teoretickej výučby a praktickej časti inštruktorského kurzu. Získate tak ucelenú a koncepčnú predstavu o priebehu kurzu a nadobudnutých vedomostiach, spôsobilostiach, zručnostiach a návykoch.

POZNÁMKA: Konkrétne osnovy k výučbe a výcvikou žiadateľov o VO jednotlivých skupín získate po nástupe do vašej autoškoly. Metodiky výučby a výcviku nájdete v samostatnej aplikácii v tomto predmete online učebne.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: