(INST): TEÓRIA – PSYCHOLÓGIA PRE INŠTRUKTOROV AŠ

Táto výučbová aplikácia obsahuje kompletné spracovanie tém psychológie so špecifikami pre učiteľov autoškôl, k výučbe na inštruktorských kurzoch a k príprave na záverečné skúšky inštruktorov. Okruhy tém:

  • Všeobecná psychológia – Predmet a základné pojmy, Nervová sústava, Poznávacie procesy, Pamäť, Predstavy, Myslenie, Pozornosť, Citové procesy a stavy,
  • Psychológia osobnosti – Predmet a základné pojmy, Rozumové schopnosti, Inteligencia a pásma, Temperament, Typológie osobnosti, Motivácia a vôľa
  • Pedagogická psychológia – Učenie a únavy, Druhy únavy, Faktory ustatosti, Vzťah Učiteľ – Žiak (požiadavky a úlohy),
  • Psychodidaktika – Predmet a úlohy, Učivo a vyučovací proces, Riadenie vyučovacieho procesu.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: