(INST): EBOOKY – Prehľad metodík pre vodičské kurzy skupín A,AB,B,C,C1E,CE,D1,D,T

V nasledujúcich ebookoch získate dôležité informácie o praktických postupoch pri realizácii praktických výcvikov jednotlivých skupín VO:


Praktický výcvik – metodika sk. B


Prakticky vycvik – metodika A


Praktický výcvik – metodika A,B


Praktický výcvik – metodika C,CE


Praktický výcvik – metodika C1E, CE


Praktický výcvik – metodika D1, D


Praktický výcvik – metodika T