(INST): 1. Teória digitálneho vzdelávania a učenia sa z digitálnych obsahov

Táto výučbová aplikácia obsahuje výklad učiva, zameraného na oboznámenie sa s možnosťami a spôsobmi digitálneho vzdelávania pomocou elektronických prostriedkov (digitálna didaktika) a zároveň spôsoby a možnosti učenia sa z digitálnych vzdelávacích obsahov v systémoch správy a riadenia výučby (elearning).

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: