(PCP): INFORMAČNÉ ZNAČKY

PODSKUPINY INFORMAČNÝCH ZNAČIEK:

  • Značky o prednosti v jazde,
  • Značky o cestách s osobitnými pravidlami
    (cesty pre MV, obce, diaľnice, zóny, tunel),
  • Návesti,
  • Orientačné značky,
  • Smerové značky,
  • Obchádzky, trasy,
  • Pruhové značky.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: