(PCP): HOTOVÉ RIEŠENIA – dopravné situácie 31 až 34