(PCP): HOTOVÉ RIEŠENIA – dopravné situácie 31 až 34

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: