(PCD): F_PRÍSTUP NA TRH: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

  • OTÁZKY 1 až 20: Predpisy upravujúce podnikanie v cestnej doprave vykonávanej za poplatok alebo úhradu, prenájom a subdodávku priemyselných vozidiel, a najmä pravidlá upravujúce oficiálnu organizáciu podnikania, udeľovanie povolenia na jeho výkon, povolenia na uskutočňovanie cestnej dopravy v rámci Spoločenstva a mimo Spoločenstva, kontroly a sankcie,
  • OTÁZKY 21 až 40: Pravidlá zakladania podniku cestnej dopravy,
  • OTÁZKY 41 až 60: Rôzne doklady potrebné na prevádzkovanie služieb cestnej dopravy a zavedenie kontrolných postupov s cieľom zabezpečiť, aby sa schválené doklady týkajúce sa každej prepravnej operácie, najmä doklady týkajúce sa vozidla, vodiča, tovaru a batožiny, nachádzali tak vo vozidle, ako aj v priestoroch podniku,
  • OTÁZKY 61 až 91: Pravidlá organizácie trhu služieb cestnej nákladnej dopravy, ako aj manipulácie s nákladom a logistiky,
  • OTÁZKY 92 až 119: Formálne požiadavky na hraniciach. úlohu a dosah dokumentov a TIR karnetov, ako aj povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z ich používania.